کد خبر: 672029 A

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان از سوی انتشارات مروارید راهی بازار نشر شد.

به گزارش ایلنا، گزینه اشعار گروس عبدالملکیان طی روزهای گذشته از سوی انتشارات مروارید راهی بازار نشر شد.

این کتاب با مقدمه‌اى مفصل آغاز مى‌شود که شامل گفت‌وگویى جامع پیرامون مسائل شعر امروز است. این گفت‌وگو را شهرام پارسامطلق، شاعر و روزنامه‌نگار با گروس عبدالملکیان انجام داده است.

در مقدمه این مجموعه، عبدالملکیان به مقولاتى مانند فلسفه شعر، نقش و جایگاه شعر در جامعه و تاریخ، جریان‌هاى شعر امروز ایران، تاثیر فضاى مجازى بر ادبیات و چند و چون اصطلاح غلط ساده‌نویسى پرداخته است.

پس از بخش اول، گزیده‌اى جامع از شعرهاى گروس عبدالملکیان آمده است که انتخاب این شعرها توسط شاعر اتفاق افتاده و به شکلى کیفى روند ۲۰ سال شاعرىِ وی را نشان مى‌دهد.

شعرهاى این کتاب منتخبی از پنج کتاب «پرنده پنهان»، «رنگ‌هاى رفته دنیا»، «سطرها در تاریکى جا عوض مى‌کنند»، «حفره‌ها» و «پذیرفتن» است که به ترتیب ١٤، ١٩، ١٧، ١٦و ٢٥ اثر از این مجموعه‌ها در این گزینه آمده است.

در یکى از شعرهای این کتاب می خوانیم:

«آخرین پرنده را هم رها کرده ام

اما هنوز غمگینم

چیزى در این قفس خالى هست

که آزاد نمى شود»

گروس عبدالملکیان از شاعران تاثیرگذار شعر امروز است که تجربه‌هایش در حوزه تخیل و روایت‌هاى سوررئالیستى، فرم‌هاى درونى متنوع و ساخت فضایى سهل و ممتنع؛ بر بخشى از بدنه شعر این دو دهه تاثیر گذاشته است و همین امر موجب شده تا نشر مروارید گزیده‌اى از وى را در کنار گزینه‌هایى از شاعران تاثیرگذار معاصر منتشر کند.

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان در ٢٤٠ صفحه، با قطع رقعى و با قیمت ٢٦ هزار تومان از سوی انتشارات مروارید به بازار کتاب آمده است.

شعر گروس عبدالملکیان بازار نشر انتشارات مرواريد پرنده پنهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر