کد خبر: 667091 A

کتاب "ارتباطات در سازمان‌های نوین"در 9 فصل به چاپ رسید

به گزارش ایلنا، در دوران کنونی که رشد شتاب‌زای تکنولوژی اطلاعات، ارتباطات و فراگیری سازمان‌های نوین با ساختارهایی متفاوت نسبت به گذشته، به‌طور روز افزون جهان را در برمی‌گیرد، پرداختن به موضوع ارتباطات سازمانی با رویکردی کاربردی و متناسب با تغییرات بنیادین در عرصه ارتباطات، ضرورت دارد. بر این اساس کتاب حاضر با نگرش دوسویه تئوریک و کاربردی به واکاوی مفاهیم و مسائل اساسی و تاثیرگذار در ارتباطات سازمانی پرداخته است.

 این کتاب در 9 فصل به نگارش درآمده است. فصل اول به مبانی ارتباطات سازمانی، فصل دوم به بررسی نظام پیشنهادات، فصل سوم به جایگاه و نقش مدیران سازمانی در ارتباطات سازمانی، فصل چهارم به تبیین مدیریت دانش و جایگاه سواد اطلاعاتی در ارتباطات سازمانی ، فصل پنجم به تحلیل ساختار سازمان رسانه ای و جایگاه آن در ارتباطات سازمانی،فصل ششم به بررسی رابطه فرهنگ و سازمان، فصل هفتم به تبیین سازمان های مجازی در دوران کنونی و توصیف و تحلیل ویژگی‌های این سازمان‌ها، فصل هشتم به بررسی نقش و اهمیت گفتمان سازی در سازمان‌ها و فصل نهم به تحلیل موانع تشکیل گفتمان واحد در سازمان‌ها پرداخته است. این کتاب توسط انتشارات نشر اندیشه دانش شهریور امسال به چاپ رسیده است.

ارتباطات در سازمان‌های نوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر