کد خبر: 663413 A

۷۲ کتیبه هیروگلیف اورارتویی در قالب کتاب منتشر شدند.

به گزارش ایلنا، کتاب «کتیبه‌های هیروگلیف اورارتویی از ایران» تالیف مریم دارا توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

در مقدمه این کتاب به قلم مریم دارا می‌خوانیم؛ خطوط تصویری بسیاری در جهان پس از مصری‌ها به نام «هیروگلیف» نزد پژوهشگران معروف هستند. یعنی عنوان «هیروگلیف» امروزه دیگر مختص خط تصویری مصری نیست و خطوط تصویری غیرمصری دیگری مانند خطوط تصویری هیتایی و لوویایی و اورارتویی را نیز به نام هیروگلیف می‌نامند.

در ادامه آمده است؛ در این کتاب ۷۲ کتیبه هیروگلیف اورارتویی گردآوری، نسخه برداری، قرائت، مستند سازی، ترجمه ، تفسیر و ارائه شده است.

در این نوشته ابتدا جغرافیای سیاسی و تاریخ سیاسی اورارتوها، سپس زبان و خط اورارتویی آورده شده است. گفتنی است بخش های ابتدایی مشابهت بسیاری با کتاب کتیبه های اورارتویی از ایران دارند.

در مقدمه کتاب همچنین هیروگلیف اورارتویی معرفی شده است. سپس تاریخچه پژوهش بر هیروگلیف اورارتویی و منشا هیروگلیف اورارتویی آورده شده است. در ادامه هیروگلیف (نشانه های) غیروزنی و پس از آن هیروگلیف (نشانه‌های) وزنی اورارتویی معرفی شده‌اند. سپس کتیبه‌های هیروگلیف اورارتویی در ایران آورده شده که شامل ۳ فلزنبشته، ۶۲سفال نبشته وزنی و ۱غیروزنی، ۱ گوی نبشته و ۵ مهر نبشته می‌شوند. چند مورد از نشانه‌های هیروگلیف مانند که گاه به اشتباه هیروگلیف خوانده شده‌اند نیز در ادامه معرفی شده تا خوانندگان دچار خطاهای معمولا و رایج در شناسایی نشانه‌های هیروگلیف از نمادها نشوند. سپس کتابنامه، تصاویر و جداول نشانه‌های هیروگلیف که تاکنون شناسایی یا قرائت شده، آورده شده‌اند.

کتاب پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کتیبه‌های هیروگلیف کتیبه‌های هیروگلیف اورارتویی کتاب کتیبه‌های هیروگلیف اورارتویی از ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر