کد خبر: 663081 A

نشست «قزوین»؛ بیم و امیدهای یک شهرِ کهن برگزار می‌شود.

به گزار ش ایلنا، خانه گفتمان شهر مقارن با نهم شهریور؛ روز ملی قزوین، نشست «قزوین»؛ بیم و امیدهای یک شهرِ کهن را برگزار می‌کند.

در این برنامه، احسان اشراقی، سیدمحمد احصایی، سیدمحمد بهشتی، علی‌اصغر حداد، آسیه جوادی(ناستین)، علی دهباشی، مهشید میرمعزی، حسن لطفی و محمدعلی حضرتی سخنرانی می‌کنند.

این نشست، شنبه 10 شهریور، ساعت 17 در خانه گفتمان شهر(خانه وارطان) واقع در تهران - میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ برپا می‌شود.

نشست «قزوین»؛ بیم و امیدهای یک شهرِ کهن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر