کد خبر: 656758 A

کلیت طرح ساماندهی جلوخان مجموعه فرهنگی و تاریخی توس در فاز نخست با تایید کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای تخصصی امور بناهای توس با حضور معاون میراث فرهنگی کشور، مدیر پایگاه میراث جهانی و ملی، رئیس اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی و کارشناسان و صاحب نظران سازمان میراث فرهنگی ازجمله محبعلی، رایتی مقدم، مجابی، مهدی رهبر، لباف و دیگر مدیران و کارشناسان پایگاه‌های میراث فرهنگی برگزار شد.

محمدحسن طالبیان (معاون میراث فرهنگی کشور) با تاکید بر جایگاه فردوسی و ضرورت ساماندهی شهر تاریخی توس طرح ساماندهی جلوخان مجموعه فرهنگی و تاریخی توس را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه فردوسی و نقش آن در فرهنگ ایران و زبان فارسی و ضرورت ساماندهی فضاهای محور منتهی به محدوده آرامگاه فردوسی و ارتقاء منظر مفهومی، طبیعی، تاریخی، ساختاری و همچنین معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های بالقوه موجود در ابعاد مختلف فرهنگی ـ تاریخی این طرح با کلیات فاز یک مورد تایید قرار گرفت.

او تاکید کرد: در مرحله نخست  کلیات طرح ساماندهی جلوخان مجموعه فرهنگی و تاریخی توس که با همکاری پایگاه میراث فرهنگی و اداره کل استان و شهرداری مشهد تهیه شده است به تصویب رسید و مقرر شد فاز دو اجرایی تهیه نقشه‌های اجرایی آن توسط مشاور طرح تهیه شود و پس از تصویب در کمیته‌ها و شوراهای فنی ستاد و استان توسط شهرداری و بانظارت پایگاه میراث فرهنگی و اداره کل استان به مرحله اجرا برسد.

خراسان رضوی فردوسی طرح ساماندهی جلوخان مجموعه فرهنگی و تاریخی توس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر