کد خبر: 640754 A

رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید که باید مشکل بیمه خبرنگاران حل شود و اگر آنها آینده نداشته باشند، نگاه منفی در بینشان ایجاد می‌شود.

 به گزارش ایلنا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طرح جامع رسانه‌ها در 2 یا 3 مجلس دست به دست شد، روی طرح کار شده است. دولت می‌خواست لایحه بدهد اما نداد. شما طرح دهید. رسانه‌های مختلف، نظام جامع رسانه‌ای می‌خواهد، این نیز جز نکاتی است که می‌توانیم انجام دهیم.

 لاریجانی با بیان اینکه نگرانی در مورد خبرنگاران وجود دارد، خاطرنشان کرد: خبرنگاران رابط بین مردم هستند اما خودشان از پشتیبانی ثابتی برخوردار نیستند. مسئله بیمه آنها حل نشده است. در برنامه ششم آمده است می‌توان نظام جامع صنف خبرنگاران و هنرمندان را در مجلس به نتیجه رساند. اگر آنها آینده نداشته باشند، نگاه منفی در بینشان ایجاد می‌شود.

وی خطاب به اعضای کمیسیون فرهنگی ادامه داد: اگر لازم است با دولت صحبت کنید لایحه دهد؛ چون این امر بار مالی دارد. از وزیر ارشاد بخواهید لایحه دهد، موضوع مهمی است. خبرنگاران جامعه وسیعی هستند و نباید نسبت به سرنوشت خود نگرانی داشته باشند.

علی لاریجانی خبرنگاران رابط بین مردم هستند اما خودشان از پشتیبانی ثابتی برخور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر