کد خبر: 626890 A

نامه حبیب احمدزاده به رایزن فرهنگی ایران در ژانپن؛

حبیب احمدزاده با انتشار یادداشتی به عملکرد رایزن فرهنگی ایران در ژاپن اعتراض کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن نامه سرگشاده حبیب احمدزاده به ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که برای ایلنا ارسال شده، به شرح زیر است:

در عمرم سعی کردم در مقابل بسیاری از وقایع شخصی کوتاه آمده و سکوت کنم، کتاب‌هایم را دوستان رایزن فرهنگی، در چند کشور بدون اجازه ترجمه کرده و من نویسنده در زیرنویس شبکه خبر از آن خبردار می‌شوم، خصوصی اعتراض می‌کنم ولی انگار نه انگار که حقوق مادی و معنوی نویسنده‌ای غصب شده، اکنون با تعجب به مورد دیگری برخورد کردم که ... چندسالی است که به همت عده‌ای از دوستان جانباز شیمیایی و هنرمند کاملاً ناامید از دستگاه‌های فرهنگی پرخرج و بی‌بازده، و با همکاری موزه صلح تهران و صلح‌طلبان هیروشیما، جشنواره فیلم (صلح و دوستی ایران و هیروشیما) را راه‌اندازی کرده و تاکنون بدون درخواست کوچکترین کمک از سازمان شما و رایزنی فرهنگی ایران در کشور ژاپن این جشنواره به راه خود ادامه می‌دهد. ناگهان امروز خبردار شدیم که جناب رایزن فرهنگی سابق شما و استاد فعلی دانشگاه شریف با ادعای برگزاری این جشنواره در ژاپن، نشان (مدال خورشید تابان) را از دولت ژاپن دریافت کرده‌اند. لذا به نمایندگی از تمام کسانی که این جشنواره را با خون دل و تنها و تنها به عشق رساندن پیام جانبازان عزیز شیمیایی به جهان تاکنون برگزار کرده‌اند، اعلام می‌دارم که این فرد به هیچ صورت و شکلی در برگزاری این جشنواره نقشی نداشته‌اند و این دزدی آشکار زحمات دیگران مستوجب پیگرد قانونی می‌باشد. در آخر برادر عزیز، فقط شما و یا کسی به من بگوید در فرهنگ این کشورچه خبر است؟

حبیب احمدزاده یکی از کوچکترین برگزارکنندگان جشنواره خودجوش فیلم (صلح و دوستی ایران و هیروشیما)

دریافت (مدال خورشید تابان ) به واسطه جشنواره دزدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر