کد خبر: 626775 A

پرونده‌ای دربار‌ه‌ی بیانیه‌نویسی در هنر معاصر ایران در همکاری کتاب هفته و انجمن منتقدان تجسمی ایران منتشر شد.

به گزارش ایلنا، «در ادامه‌ی تصویر» عنوان این پرونده است که به دنبال انتشار «گزارۀ هنرمند» ویژه‌نامۀ پژوهشی منتقدان هنرهای تجسمی ایران در آبان ماه 96 در زمینه مطالعه و بررسی بیانیه‌نویسی در هنر معاصر ایران شکل گرفته است.

محتوای «در ادامه‌ی تصویر» پرونده‌ای پیرامون استیتمنت (بیانیه) نویسی برای آثار هنری که دبیری آن را کیوان خلیل نژاد بر عهده داشته شامل این مطالب است: «نقش روایت در هنر ایران و تجلی آن در استیتمنت» به قلم مهدی خانکه، «استیتمنت، از آنچه که باید باشد تا آنچه که هست» نوشته الهام ناصری، «آیا تا به حال فکر کرده اید؟» گفتگویی با محمدرضا شریف زاده پیرامون مفهوم استیتمنت و استیتمنت نویسی در فضای هنری ایران، «چگونه یک گزاره‌ی هنری بنویسیم؟» نوشته مولی گوردن و برگردان نسرین یوسفی، «درباره‌ی اصالت متن‌ها» نوشته بهروز فائقیان، «استیتمنت، چیستی و کارکردها» گزارش نشست انجمن منتقدان تجسمی با حضور زروان روح بخشان، مهدی خانکه و کیوان خلیل نژاد، و «در مقام اثبات» نوشته کیوان خلیل نژاد که نگاهی تحلیلی پیرامون بیانیه‌های هنری در سال 95 است.

بخش پایانی این پرونده نیز به مجموعۀ «گزاره‌ی هنرمندان، متون هنرمندان مشهور» با گردآوری رنه فیلیپس و برگردان نسرین یوسفی اختصاص دارد.

کتاب هفته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر