کد خبر: 611652 A

کانون کارگردانان سینماى ایران با تشکر از بنیاد سینمایى فارابى خواستار شفاف سازى عملکرد همه نهاد‌ها و بنیادهایى شد که در تولیدات سینمایى مشارکت دارند.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه کانون کارگردانان به شرح زیر است:

مدیرعامل محترم بنیاد سینمایی فارابی

جناب آقای علیرضا تابش

شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران مراتب قدردانی خود را از اعلام روشن و شفاف میزان وام، تسهیلات، مشارکت و هرگونه کمک نقدی اختصاص داده شده به اشخاص و یا پروژه‌های سینمایی در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۶ ابراز می‌دارد و امیدوار است این رویه مطلوب در باره سال‌های پیش از این هم اعمال شود.

شوراى مرکزى کانون کارگردانان همچنین امیدوار است سایر نهاد‌ها و سازمان هایى که در فیلم هاى سینمایى مشارکت داشته یا تسهیلاتى ارائه داده‌اند به صورت شفاف میزان مشارکت خود را اعلام نمایند تا به رشد سینماى ایران کمک شود.

کانون کارگردانان درخواست کانون کارگردانان براى شفاف سازى بودجه‌های سینمایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر