کد خبر: 596357 A

«مترجم روسی» دومین رمانی است که کیهان بهمنی بعد از «جاسوس‌ها» از مایکل فرین ترجمه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «مترجم روسی» نوشته مایکل فرین با ترجمه کیهان بهمنی به تازگی توسط انتشارات چترنگ منتشر شده است.

این کتاب داستان رایا دختری روس است که نمی‌تواند به انگلیسی صحبت کند و با گوردون پراکترگلد انگلیسی که به مسکو آمده و زبان روسی نمی‌داند، رابطۀ عاشقانه‌ای را شروع می‌کند. در این میان نیاز آن‌ها به مترجم سبب می‌شود تا پاول منینگ که این وظیفه را به عهده گرفته از عمق رابطۀ آن‌ها آگاه شده و در سحر عشق و روابط غربی‌شرقی غرق ‌شود...

مایکل فرین با به تصویر کشیدن فضای کمونیستی حاکم بر روسیه در خلال عاشقانه‌ای که به گفتۀ خودش چشم‌اندازی فرهنگی است، سفری در زمان به دوران دانشجویی‌اش در روسیه را می‌آفریند. نویسندۀ جاسوس‌ها با رمان مترجم روسی به قلب جامعه‌ای نفوذ می‌کند که همواره به دنبال تغییر است و سؤالات فلسفی خود را در ذهن مخاطب خود ایجاد می‌کند.

پشت جلد کتاب نیز می‌خوانیم:

رایا دختری بلوند و اهل مسکو است که نمی‌تواند به انگلیسی صحبت کند و عاشقانه او با گوردون پراکتر گلد، تاجری انگلیسی، که برای سفر به روسیه آمده و نمی‌تواند به روسی صحبت کند، در شرف آغاز است. بنابراین آنها به مترجم نیاز دارند و این گونه است که پاول منینگ از نوشتن تزش در دانشگاه مسکو منحرف و بیشتر و بیشتر در سحر عشق و روابط غربی شرقی غرق می‌شود.

«رایا سرش را بلند کرد و همچون گربه‌ای خواب آلود به اطرافش نگاه کرد. سپس پرسید: "دوست داری شنا کنیم"

"نه تو آبی به این سردی"

"می‌تونیم عین گراز دریایی سریع عرض رودخانه رو بریم و برگردیم." "یخ می‌زنیم رایا"

"نمی‌زنیم. زود می‌پریم بیرون. بعد هم همدیگه رو خشک می‌کنیم و رو این تخته‌ها زیر آفتاب می‌خوابیم. او قدر همدیگه رو می‌زنیم تا گرم بشیم."»

«مترجم روسی» دومین رمانی است که کیهان بهمنی بعد از «جاسوس‌ها» از این نویسنده ترجمه کرده است.

اتفاقات این رمان در بستر زمانی جنگ سرد می‌گذرند و شخصیت یک مترجم زبان روسی در شوروی و حوادثی که برایش رخ می دهند داستان را رقم می‌زند.

کتاب «مترجم روسی» نوشته مایکل فرین با ترجمه کیهان بهمنی در ۲۶۳ صفحه و به قیمت ۲۳۰۰۰ تومان توسط انتشارات چترنگ منتشر شده است.

کیهان بهمنی نشر چترنگ انتشارات چترنگ مایکل فرین کتاب «مترجم روسی»
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر