کد خبر: 567984 A

از میان ۶۷ مقاله ارسال شده در گروه‌های اخلاق و فقه و حقوق به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب ۲۴ مقاله به مرحله نهایی راه یافتند.

به گزارش ایلنا، در چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب، ۶۰مقاله در گروه فقه و حقوق  به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که ۲۱مقاله زیر به مرحله نهایی راه پیدا کردند:

«کاری نو در فقه اقتصادی»، محمدکاظم رحمان ستایش، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«اسمی و دیگر هیچ»، محمدرضا ظفری، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«جنگ و الزامات قانونی آن یاجنگ غیر قانونی»، احمدرضا توحیدی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

 «وصل یا فصل غیر هم کیشان»، محمدتقی رفیعی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«عدالت نوآورانه ؛ مطالعه موردی عدالت بوم شناختی»، مهرانگیز روستایی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«سخنی چند درباره حقوق خانواده»، حسین صفایی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«تاریخ کدام فقه ؟با کدام ریشه ها؟»، سیف الله صرامی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«مروری برکتاب شوراهای فتوا یا اجتهاد گروهی»، اکبر خادم الذاکرین، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«سراب حقوق تجارت الکترونیک»، کوروش کاویانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«نقدی بر کتاب خیانت در امانت»، اسماعیل آقابابایی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«ترجمه ای نامفهوم از کتابی ماندگار»، سعید عدالت نژاد، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«تاملی در اجتهاد شخصیت حقوقی»، علی علوی قزوینی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۵.

«بایسته های تقنین، از تئوری تا عمل»، سعید شریعتی فرانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۵.

«حقوق بشر و ازادی های بنیادین»، هیبت الله نژندی منش و فریبا مشیرپور، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۵.

«ایمان یا آزادی»، محمدحسین مظفری، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«ضرورت واکاوی ابعاد فقهی حقوقی رخداد عاشورا»، رحیم نوبهار، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«ادله اثبات دعوا»، وحید نکونام، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«فقه پدیده نو پیدا»، محمد مهدی کریمی نیا، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«نقدی بر کتاب جرم سازمان یافته»، صادق سلیمی و مریم صمصامی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«نوشته ای قابل تحسین همراه با گلایه های چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت فکری»، علی رضا محمدزاده وادقانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«نقد و نظری بر کتاب تحول قدرت»، حجت الله محمد شاهی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

همچنین، در گروه اخلاق از میان ۷ مقاله ارسال شده، ۳ مقاله زیر به مرحله نهایی راه یافتند:

«روش شناسی قرآنی سرالاسراء در استنباط آموزه های عرفانی و اخلاقی مأثور»، مصطفی همدانی، فصلنامة آموزه های قرآنی، ش ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

«سعی نابرده و امید عطا: نقد کتاب اخلاق و فناوری»، حسینعلی رحمتی، علوم تربیتی و روانشناسی، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«یک خود فریبی‌ ناقص»، مسعود صادقی، علوم تربیتی و روانشناسی، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب به همت خانه کتاب و با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد در گروه‌های کلیات و اطلاع‌رسانی، میراث‌پژوهی، فلسفه، کلام و عرفان، روانشناسی و علوم تربیتی، فقه و حقوق، قرآن و حدیث، اخلاق، علوم ‌اجتماعی، زبان، علوم و فنون، هنر، ادبیات فارسی، ادبیات داستانی، شعر معاصر، ادبیات عربی، تاریخ و جغرافیا، ایران و اسلام و کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر