کد خبر: 561975 A

مدیرکل استان تهران با مسئولین اجرایی خط ۶ متروی تهران ضمن مخالفت با احداث ورودی در معبر موزه فرش طرح‌های متعددی جهت احداث هواکش توسط مدیر اجرایی خط ۶ متروی تهران ارائه شد که یکی از طرح‌ها به تأیید اداره کل میراث فرهنگی تهران رسید.

به گزارش ایلنا، در جلسه مشترک مدیرکل استان تهران با مسئولین اجرایی خط ۶ متروی تهران ضمن مخالفت با احداث ورودی در معبر موزه فرش طرح‌های متعددی جهت احداث هواکش توسط مدیر اجرایی خط ۶ متروی تهران ارائه شد که یکی از طرح‌ها به تأیید اداره کل میراث فرهنگی تهران رسید.

خسروآبادی (مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران) گفت: با توجه به لزوم احداث هواکش جلوی درب ورودی موزه فرش در محل تقاطع خیابان کارگر و خیابان فاطمی و عدم امکان انتقال آن به نقطه‌ی دیگر، یکی از طرح‌های ارائه شده مورد تأیید اداره کل میراث تهران قرار گرفت.

خسروآبادی اظهار داشت: هواکش قطعه میانی خط ۶ متروی تهران با المان‌های نمای موزه فرش همسان سازی شده و دارای مزایایی از جمله: تابلوی معرفی موزه فرش ایران، تابلویی جهت اعلام برنامه‌های موزه فرش ایران و چون با المان‌های موزه از نظر طراحی مناسب‌سازی شده است موجب معرفی بیشتر معماری موزه و جذب گردشگر خواهد بود.

او افزود: پس از نهایی شدن طرح هواکش خط ۶ مترو احداث آن با نظارت کارشناسان این اداره کل انجام می‌شود.

خسروآبادی خط 6 متروی تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر