کد خبر: 438956 A

ایلنا: دوشنبه ۲۹ آذر مراسم رونمایی تازه‌ترین کتاب اردشیر صالحپور در زمینه هنر بینامتنی با سخنرانی محیط طباطبایی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، صورت‌گردانی شمایل‌گردانی و پرده‌خوانی، هنر بنیامتنی_نقاشی و نمایش هنر ایرانی همواره نسبت و رابطهٔ نزدیکی با نقل و روایت و موسیقی و نقاشی دارد. میل وافر ایرانیان به قصه و قصه‌گویی و روایت‌گری موجب بروز گونه‌های مختلف هنری ازجمله نقالی _ سخنوری_ مناقب‌خوانی _ جمله‌خوانی و شمایل‌گردانی شده است.

از جمله می‌توان به هنر پرده خوانی اشاره کرد که به کمک نقاشی خیالی نگاری جلوه‌های تازه‌ای را از دورهٔ صفویه در هنر ایرانی متجلی ساخته است.

پژوهش تازه اردشیر صالح‌پور به تابلویی از مکبث خیالی نگاری «قهوه خانه» اختصاص دارد که روایت عزیمت مسلم بن عقیل را از مدینه به کوفه و سرگذشت و سرنوشت غمبار او را به کمک نقاشی در سی (۳۰) پرده مجلس روایت می‌کند. اثر مذکور به قلم محمد مدبر به کمک نقاش این مکتب است که پژوهشگر به تحلیل زیبا‌شناسانه و روایت نقاشی _ نمایشی آن اقدام کرده است.

این کتاب را پژوهشگاه میراث فرهنگی با همراهی موزهٔ ملی وایکوم ایران منتشر کرده که قرار است روز دوشنبه ۲۹ آذر ساعت ۴ بعدازظهر در تئاترشهر از سوی اداره کل هنرهای نمایشی با سخنرانی محیط طباطبایی و داوود فتحعلی بیگی و حضور نویسنده رونمایی شود.

اردشیر صالح پور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر