کد خبر: 287077 A

ایلنا: اسامی نویسندگان چکیده مقالات برگزیده‌ی این همایش پس از مطالعه و بررسی اعضای هیات علمی، حداکثر تا روز 20 تیرماه اعلام خواهد شد تا نسبت به تکمیل و تحویل اصل مقاله خود اقدام کنند.

 به گزارش ایلنا،این همایش سه روزه، به ارائه‌ی مقالات پژوهشی، سخنرانی و میزگرد کارگروه‌های تخصصی با حضور متخصصین،‌ کارشناسان، هنرمندان، مدرسان، پژوهشگران و دانشجویان شاخه‌های گوناگون این رشته اختصاص یافته است تا گامی جدی برای تعامل میان نهادها و گفتمان‌های مؤثر و حاضر در صحنه تولید، آموزش و پژوهش در انیمیشن معاصر ایران برداشته شود.

محورهای دومین همایش ملی انیمیشن ایران نیز به این شرح است:

1) صنعت انیمیشن (اقتصاد انیمیشن ایران و جهان؛ ساختار تولید و مدیریت تولید؛ بررسی نقش و ضرورت توسعه نهادهای صنفی و حرفه‌ای؛ جایگاه سازمان‌ها و متولیان خصوصی و دولتی؛ سامانه‌های بالقوه و بالفعل در حیطه تولید، توزیع و نمایش)

2)  هنر و رسانه انیمیشن (نقش و سهم آموزش و پژوهش در تولید انیمیشن؛ شیوه‌های تعامل انیمیشن با رسانه‌های نوین؛ شیوه‌های تعامل انیمیشن با هنرهای سنتی؛ بازنمایی هویت‌های ملی، قومی، دینی، گفتمان‌های غایب؛ مضمون و محتوا در انیمیشن ایران؛ انیمیشن در سینما و سینما در انیمیشن)

دومین همایش ملی انیمیشن ایران در اواخر مردادماه 94 برگزار خواهد شد.

«دومین همایش ملی انیمیشن ایران»
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر