کد خبر: 1335781 A

قرار منع تعقیب روزنامه سازندگی صادر شد

دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرد درباره مطلب مرتبط با گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی در روزنامه سازندگی گزارش نشده بود.

قرار منع تعقیب روزنامه سازندگی صادر شد

به گزارش ایلنا، به دنبال توقیف روزنامه سازندگی و ارسال پرونده این روزنامه با موضوع انتشار مطلبی در رابطه با گرانی گوشت در بازار به دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد.

در قرار صادر شده بازپرس پرونده عنوان شده: در گزارش روزنامه سازندگی با موضوع گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده و گزارش مورد اشاره صرفا رویکرد تحلیلی داشته است.

انتهای پیام/
روزنامه سازندگی
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر