کد خبر: 1327664 A

کتاب «باقیمانده تقسیم ناپذیر» منتشر شد

کتاب «باقیمانده تقسیم ناپذیر» خوانشی نو و متفاوت از فلسفۀ فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ و ایدئالیسم آلمانی است.

کتاب «باقیمانده تقسیم ناپذیر» منتشر شد

به گزاش خبرنگار ایلنا، کتاب «باقیماندۀ تقسیم‌ناپذیر: دربارۀ شلینگ و موضوعات مرتبط»، با عنوان اصلی The Indivisible Remainder: An Essay on Schelling and Related Matters، کتابی است از اسلاوی ژیژک در تفسیر فلسفۀ شلینگ و آنچه مرتبط با آن است که توسط انتشارات ققنوس با قیمت ۱۸۵ هزار تومان منتشر شده است. 

ژیژک در کتاب «باقیماندۀ تقسیم‌ناپذیر»، ضمن خوانش و تفسیر اندیشه‌های شلینگ به‌میانجی نظریات ژاک لاکان، و نیز روبه‌روی هم قرار دادن شلینگ و هگل، که هردو از نمایندگان مهم جنبش فلسفی ایدئالیسم آلمانی هستند، شلینگ و ایدئالیسم آلمانی را از قرن‌های هجدهم و نوزدهم میلادی به عصر حاضر احضار می‌کند و بعضی موضوعات مهم دوران ما، مثل فضای مجازی و فیزیک کوانتوم، را در پرتو ایدئالیسم آلمانی و فلسفۀ شلینگ تحلیل می‌کند. 

این کتاب خوانشی درخشان از منظومه فکری شلینگ به دست می‌دهد. شلینگ مدت‌هاست در سایه فیلسوفان بزرگی مانند کانت و هگل قرار گرفته است. ژیژک در این کتاب نشان می‌دهد که شلینگ پیشاهنگ ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس و مفهوم رانه و ناخودآگاه فروید است و وجوه مشترک تعیین کننده‌ای با هگل دارد. 

در فصل اول، اندیشه شلینگ بررسی می‌شود و در فصل دوم مواجهه شلینگ و هگل، درباره مسائل امروزی تکنولوژی و فیزیک مدرن بحث می‌شود.

انتهای پیام/
انتشارات ققنوس باقیماندۀ تقسیم‌ناپذیر
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر