کد خبر: 230836 A

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرد که دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی استاد فرشچیان زود‌تر تاسیس و گزارش تحلیلی و جامع وضعیت هنر کشور تهیه شود.

حجت الاسلام محمود محمدی عراقی(عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی) در نشست با اعضای کمیسیون هنر و معماری شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره اخیر با تأسیس کمیسیون هنر و معماری، ورود شایسته‌ای به حوزه هنر داشته است. ضرورت دارد کمیسیون هنر و معماری گزارش تحلیلی و جامعی از وضعیت هنر کشور ارائه کند و بر اساس آن گزارش تصمیم‌گیری‌های کلان صورت گیرد و در سیاستگذاری‌ها تجدیدنظر شود.

به گزارش ایلنا؛ محمدی عراقی گفت: حوزه هنر کمتر تاکنون کمتر مورد توجه قرار شورا قرار گرفته اما در علم و فناوری سند مهمی تهیه و تصویب شد. از نظر عمق و اهمیت به چنین سندی در زمینه هنر نیاز است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزیابی و نقد انجام شد. شورا تاکنون در سیاستگذاری که از اهداف اصلی شوراست تا حدودی موفق بوده اما در حوزه نظارت توفیقی نداشته است و ضرورت دارد حوزه نظارت مورد توجه قرار گیرد و نظارت‌ها کیفی باشد.

محمدی عراقی در ادامه گفت: امیدواریم با راه اندازی دانشگاه فرشچیان که با تلاش کمیسیون هنر و معماری محقق شده است، بستری شود که افرادی را که از جریان‌های عمومی هنر دور بوده‌اند، گرد هم آورد و در این دانشگاه کمیت لحاظ نشود. باید هر چه سریع‌تر این دانشگاه تأسیس شده و کار خود را آغاز کند.

وی درباره درباره نظارت عملکرد سازمان‌ها و دستگاههای فرهنگی و هنری گفت: نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری لازم است و نظارت باید به صورت درست و اثرگذار انجام شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به توجه رهبرمعظم انقلاب به فرهنگ و هنر گفت: جامعه انقلابی و متعهد هنرمند ما باید نسبت به عنایت رهبر در بخش‌های هنری توجه داشته باشد.

محمدحسین ایمانی خوشخو(رییس کمیسیون هنر و معماری) گفت: علی رغم تاثیرات فراوان هنر متاسفانه هنر در اسناد بالادستی چندان مورد توجه نبوده است و کمیسیون هنر و معماری با حضور اعضایی که سابقه‌های هنری و فرهنگی دارند تلاش می‌کند از جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خلا‌ها و نیازهای عرصه هنر بپردازد.

ایمانی خوشخو با ارائه گزارشی به دستاوردهای این کمیسیون اشاره کرد و گفت: توجه به هنرهای ایرانی اسلامی در برابر هنرهای جدید از برنامه‌های کمیسیون بود که مورد بررسی قرار گرفت و منجر به دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی استاد محمود فرشچیان شد. سند موسیقی کشور نیز تهیه شده که منتظر ارائه به شورای عالی است. جلساتی نیز با هنرمندان تئا‌تر برگزار شده است و نظراتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه مصوبات شورا در حوزه تئا‌تر توسط دشتگاههای فرهنگی ترتیب اثر داده شود. رصد و بررسی جشنواره‌های مهم هنری مانند جشنواره‌های فجر از فعالیت‌های دیگر این کمیسیون است.

ایمانی خوشخو در پایان گفت: امیدواریم کمیسیون بتواند به عنوان بخشی از نهاد مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی که قرارگاه مرکزی فرهنگ است در بخش هنر فعالیت کند.

رییس کمیسیون هنر و معماری گفت: کمیسیون هنر و معماری از جدید‌ترین کمیسیون‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بیش از دو سال است فعالیت خود را آغاز کرده است. با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی رویکرد هنری کمتری داشت و مباحثهنری در شورا بیشتر تحت تاثیر مباحثآموزشی و علمی قرار گرفته بود و با توجه به مشکلات فراوان عرصه هنر و عدم وحدت رویه دستگاههای فرهنگی و هنری به نظر می‌رسید که ضرورت دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر و جدی‌تر به مسایل هنری بپردازد و فلسفه تشکیل کمیسیون هنر و معماری همین است.

در این نشست اعضای کمیسیون هنر و معماری نیز نظرات و دیدگاههای خود را درباره مسایل هنری کشور بیان کردند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر