کد خبر: 721677 A

مدیرگروه بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از انجام واکسناسیون تزریقی فلج اطفال، برای کودکان متولد شده از یکم فروردین 95 تا قبل از شهریور 97 که واکسن تزریقی فلج اطفال را دریافت نکرده اند، از ابتدا تا پایان بهمن و در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مصطفی ابراهیمی گفت: نخستین گزارش‌ها  از سابقه مصرف واکسن در کشور به سال 1829میلادی و استفاده از واکسن آبله در کشور باز می شود؛ در سال 1322 قانون مایه کوبی همگانی علیه بیماری آبله به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به دنبال آنواکسیناسیون گروه های هدف انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیماری فلج اطفال تنها در سه کشور دنیا همچنان به صورت بومی وجود دارد که دو کشور پاکستان و افغانستان در همسایگی ایران قرار دارندو همین امر اهمیت و ارزش اقدامات انجام شده و در دست انجام کشور را دو چندان کرده است.

وی افزود: پاک بودن کشور از بیماری فلج اطفال از سال 2001 میلادی به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده و تداوم این وضعیت به صورت سالانه و پس از بررسی دقیق و تاییدفنی سند سالانه ای که در این زمینه تسلیم دفتر نمایندگی آن سازمان در منطقه مدیترانه شرقی می شود، تمدید می شود.

 

بهداشتی و درمانی پاکستان پوشش دانشگاه علوم پزشکی کودکان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر