کد خبر: 117330 A

مدیر کانون بازنشستگان بنیاد مسکن کشور:

این کانون با هدف ایجاد همدلی و هم اندیشی و استفاده از تجربه‌های بازنشستگان بنیاد مسکن راه اندازی شده و در پنج استان کشور شعب استانی ایجاد خواهد کرد.

شیراز - ایلنا: مدیر و رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیادمسکن کشور گفت: این کانون با هدف ایجاد همدلی و هم اندیشی و استفاده از تجربه‌های بازنشستگان بنیاد مسکن راه اندازی شده و در پنج استان کشور شعب استانی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، خداخواست شهبازی در مراسم افتتاح کانون بازنشستگان بنیاد مسکن فارس افزود: استان فارس که حدود یکصد بازنشسته بنیاد مسکن دارد و به عنون نخستین استان کشور پیشتاز در راه اندازی کانون بازنشستگان بنیاد بوده است. وی ادامه داد: کانون بازنشستگان با کوله باری از تجربه در سطوح مدیریتی و در سطوح کارکنان می‌تواند پیشتوانه‌ای غنی برای بنیاد مسکن باشد و انتظار این است که در ارتباط متقابل بین بنیاد مسکن و کانون به هم اندیشی و انتقال تجارب برسیم.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن کشور گفت: نباید در نگاه نخست کانون بازنشستگان را نهادی برای حل مشکلات معیشتی و مالی و اقتصادی بازنشستگان قلمداد کنیم، اهداف کانون فرا‌تر از این تعریف شده و امید است با مشارکت اعضا بتوانیم به این اهداف دسترسی پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه کانون‌های استانی دراستان‌هایی که حداقل ۳۰ بازنشسته بنیاد مسکن داشته باشد تشکیل می‌شود گفت: در هر استان سه نفر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شوند. شهبازی اضافه کرد: موفقیت کانون بازنشستگان در گرو مشارکت فعال همه اعضا و بازنشستگان و ارتباط گیری و ایجاد تفاهم و همدلی دربین اعضا است.

استان فارس استان کشور مسکن مشکلات هیئت مدیره بنیاد مدیر راه بازنشستگان اندازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر