نخستین نشست خبری مزبار با هدف معرفی جزئیات جذب سرمایه، برنامه های توسعه ای و رونمایی از آخرین ویژگیها و امکانات این استارتاپ، صبح امروز سه شنبه 17تیرماه برگزار شد.

 

کد خبر: 937013