همایش شعبانیه خانه کارگر، بعدازظهر امروز سه شنبه 20 فروردین ماه با حضور علیرضا محجوب در خانه کارگر برگزار شد.

کد خبر: 748713