مالزی یکی از قطبهای اقتصادی شرق آسیاست و در عین حال پایبند به سنتهای دیرین خود و به رغم مشکلاتی که از دوران استعمار در این کشور باقی مانده است اما کشوری است که پیروان ادیان مختلف با صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با تلاش خود توانسته اند نام مالزی را در شرق آسیا به عنوان کشوری با صنعت و مدرنیته در کنار سنت و دین بشناسانند.

کد خبر: 741959