هامبورگ، یا بندر هامبورگ، یکی از قطبهای اصلی اقتصاد آلمان است و این شهر به تنهایی یک ایالت محسوب می‌شود و پرجمعیت‌ترین شهر آلمان است. شهری که هم دانشگاهی است، هم اقتصادی و هم هنری و از سوی دیگر شهری با مناظر و بوستانهای زیبا در اطراف دریاچه آلستر در دل شهر و رود عظیم الب که شاهرگ حیاتی اقتصاد آلمان است. 

کد خبر: 741950