ونیز را اگر نتوان گفت زیباترین ولی حتما یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. شهری با خیابان‌ها و کوچه‌های پرآب و قایق‌هایی که شما را از یک نشانی به نشانی دیگر می‌برند. شهری با همه نشانه‌های سنت و البته نه فراری از مدرنیته. روزهای طولانی می‌توان در ونیز حرکت کرد بدون اینکه احساس خستگی کنید. ونیز یک موزه در فضای باز است.

 

کد خبر: 741764