ویسته (Vieste) بندری کوچک اما توریستی در جنوب شرقی ایتالیاست که علاوه بر توریستم اقتصادی دریایی-کشاورزی-دامداری دارد. صید ماهی و زیتون‌زارهای وسیع و همچنین نگاهداری گاو و، گوسفند اقتصاد مردم این ناحیه را در بر می گیرد. هرچند زمستانهایی آرام و کم جمعیت دارد ولی وجود هتل و اقامتگاههای فراوان در آن نشان از تابستانهایی شلوغ و پر از جهانگرد دارد. 

 

کد خبر: 741761