گرانادا (غرناطه) شهری در جنوب اسپانیا و زمانی پایتخت مسلمانان حاکم بر اسپانیا بوده است. کاخ و قلعه الحمرا بر روی خرابه‌های یک قلعه دیده‌بانی قدیمی امپراتوری روم در دوران امیر محمد بن الاحمر امیر غرناطه در قرن هشتم هجری ساخته شد و بعد تبدیل به کاخ سلطان غرناطه گردید.

 

 

کد خبر: 740250