روز 5 دسامبر مهمترین عید در هلند است. این عید مصادف با سفر «سینترکلاس» یا «نیکلاس مقدس» از خانه خود در اسپانیا به هلند برگزار می شود. ورود وی به هلند هر ساله مصادف با اولین شنبه در اواسط ماه نوامبر می باشد و  امروز شنبه 17 نوامبر سال 2018 مصادف با ورود سینتر کلاوس به هلند بود. سینتر کلاوس هلندی در آمریکا به سانتاکلاس مشهور است. او میراث هلندی های مقیم نیویورک است. مهاجران هلندی که به آمریکای شمالی کوچ کرده بودنند ، این سنت را با خود به آن کشور بردند و در آنجا بود که نام سینتر کلاوس به " سانتا کلوز" تغییر یافت .

 

 

کد خبر: 692908