کنفرانس منطقه آسیا - اقیانوسیه با محوریت نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و سرپرست وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی صبح امروز در هتل استقلال تهران برگزار شد.

کد خبر: 683937