مراسم رونمایی از سردیس سرباز هخامنشی بود که پس از ۸۰ سال به کشور بازگردانده شد، صبح امروز یکشنبه 15 مهرماه 1397 در موزه ملی ایران برگزار شد. . این اثر تاریخی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود، قرار بود در یک حراجی در نیویورک به فروش برسد که پس از اطلاع مقامات ایرانی از این موضوع، وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی با همکاری و همراهی لازم، با سرعت اقدامات اولیه را برای جلوگیری از به حراج گذاشته شدن آن انجام دادند. اطلاعات مربوط به این اثر در سال ۲۰۱۷ و فقط پنج روز قبل از حراج آن در اختیار ایران قرار گرفت.

کد خبر: 677354