مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور کارشناسان کنترل ساختمان این سازمان بر سر چند پروژه و کارگاه ساختمانی یکشنبه هشتم مهر در برخی مناطق تهران برگزار شد.

 

کد خبر: 674223