رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب در دومین همکاری مشترک خود بعد از مجموعه فیلم های کارستان، فیلم مستند سینمایی "توران خانم" را درباره توران میرهادی ساخته اند. خبرگزاری ایلنا با رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب درباره این فیلم و مجموعه کارستان گفتگو کرده است.

کد خبر: 658904