هشتمین دوره رقابتهای چوگان قهرمانی استان با حضور چهار تیم در ورزشگاه نوروزآباد تهران شروع شد. در دوره مقدماتی تیمهای چوگان فرح آباد و نوروزآباد با هم به رقابت پرداختند که تیم فرح آباد با پیروزی مسابقه را به پایان رساند و به فینال راه یافت.

 

کد خبر: 649002