هشتمین دوره رقابتهای چوگان قهرمانی استان با حضور چهار تیم در ورزشگاه نوروزآباد تهران شروع شد. در دوره مقدماتی تیمهای چوگان نیروی زمینی الف و ب با هم به رقابت پرداختند که تیم نیروی زمینی الف با پیروزی مسابقه را به پایان رساند و به فینال راه یافت.

کد خبر: 649000