مراسم عیدی بران که در ایام  اعیاد و مبارک به جهت رسم سالیان دور برگزار می شود ، هدایایی را خانواده داماد تهیه و در داخل سینی های بزرگ می گذارند و خانم‌های خانواده‌ی داماد این سینی‌ها را بروی سر گرفته و شادی کنان به سمت منزل خانواده عروس میروند تا هدایا را به خانواده عروس تقدیم کنند.

کد خبر: 648880