چشمه‌علی یک از نقاط باستانی، دیدنی و گردشگری شهر ری به‌شمار می‌رود که در جنوب تهران و شمال ری، منطقه ۲۰ شهرداری تهران قرار دارد که این روزها با مشکل کم آبی و خشک شدن مواجه است.

کد خبر: 646340