جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور از صبح امروز دوشنبه (25تیرماه)  مصادف با روز تامین اجتماعی، در اعتراض به تعرض به منابع سازمان تامین اجتماعی، در برابر ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

کد خبر: 644931