در شهر مریوان اطراف دریاچه زریبار روستایی به نام بیلو در 10 کیلو متری این دریاچه وجود دارد که در بین اھالی روستا به نام شھر لک لک ھا مشھور است،اهالی این روستا معتقدند لک لک‌های سفید برای مردم این دیار نماد خوش اقبالی و صلح است.

کد خبر: 624130