متل قو یا سلمان شهر یکی از زیباترین مناطق طبیعت‌گردی شمال ایران است. این شهر از معدود شهرهای شمالی کشور است که در آن کوه و دریا به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند. در گذشته به این شهر «ساقی کلایه» گفته می‌شد و به دلیل وجود متل قو، این شهر را متل قو نیز می گویند.

 

 

کد خبر: 612453