سالمندان نبض تپنده شهرند که روزگار بر دستان و چهره آنان خطوطی به یادگار گذاشته اما با همین خطوط است که خنده هایشان پرمعناتر و نگاهشان لطیف تر است.

 

کد خبر: 543359