روستاهایی هستند که در خلسه فقر و محرومیت فرورفته‌اند و در غبار فراموشی مسئولان گم‌ شده‌اند و روستائیانی داریم که روز و شب را بدون کار و امیدی به آینده سپری می‌کنند و بی‌توجهی مسئولان نسبت به برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط، آنان را از حداقل‌های زندگی محروم ساخته است.

 

کد خبر: 373905