«محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه(3 خردادماه)  وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران شد و مورد استقبال فانی وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت.

کد خبر: 373685