سردار حسین اشتری در سفر خود به استان قم اولین استودیوی خبر نیروی انتظامی کشور را افتتاح کرد و در ادامه سفر خود با آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 311276