دکتر علی ربیعی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در بیمارستان شهید چمران از نزدیک از مجروحان حادثه سه روز پیش شرکت ذوب آهن اصفهان که براثر آن سه نفر کشته و تعداد دیگری مجروح شده بودند، دیدن کرد

کد خبر: 289955