سازمان آتش نشانی قم در طرحی به منظور آگاهی هرچه بیشتر مربیان، دانش آموزان، نوآموزان مهدها به ویژه هنگام مقابله با بحران‌های طبیعی و حوادثغیرمترقبه، اقدام به آموزش چهره به چهره کرد.

کد خبر: 212486