بازار کهنه در دو سوی هسته اولیه شهر قم یعنی محله عربستان و لب چال قرار دارد. از ۴۵ متری عمار یاسر شروع شده و به میدان کهنه نزدیک خیابان طالقانی ختم می‌شود.
این بازار قم به زمان صفوی - قاجاریه بر می‌گردد و با وجود مغازه‌های نسبتا زیاد و نزدیکی به حرم می‌تواند به بازارچه صنایع دستی تبدیل شود. بسیاری از مغازه های راسته‌ی بازار کهنه قم این روزها به ساخت وسایل ساده‌ی چوبی مانند میز و نیمکت، دسته‌بیل، کلنگ، گنجه‌ها و قفسه‌های پرنده‌های خانگی، تعداد محدودی رنگ‌رزی که در حال انقراض هستند، تعدادی عطاری و مغازه‌هایی برای اجاره دادن لوازم مربوط به مراسمی مانند تعزیه اختصاص یافته است.

کد خبر: 179731