جمعی از سفیران کشورهای مختلف جهان از جمله، چین، روسیه، ایتالیا، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، فیلیپین، قرقیزستان، کره شمالی از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در استان قم بازدید کردند

کد خبر: 165291