بازار کهنه قم در خیابان آذر این شهر، قدمتی دیرینه دارد؛ در بازار کهنه قم، از قرن ها پیش شغل هایی وجود داشته که با گذشت زمان همچنان به دوام خود ادامه دادند؛ از جمله آن ها استفاده از خمره های رنگرزی برای رنکردن نخ های ابریشم، چوب بری به روشی کاملا سنتی و… است

کد خبر: 164457