هشتاد و سومین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

هشتاد و سومین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد و در این جلسه 10 دستور به تصویب این هیئت رسید.

عکاس: آرش اربابی
کد خبر : ۱۵۰۲۷۹۳