ساعات پایانی رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در امام زاده صالح / 2

عکاس: مجید شادمان
کد خبر : ۱۵۰۱۶۴۰