چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در کشور هلند

عکاس: مهدی ساوالان پور
کد خبر : ۱۵۰۱۴۰۸